Obchody 72. rocznicy śmierci polskich bohaterów Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” – Gdańsk, 28 sierpnia 2018

Uroczyste odsłonięcie Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 – Toruń, 6 października 2018