74. rocznica śmierci Krystyny Krahelskiej „Danuty”, uczestniczki Powstania Warszawskiego – Gdańsk, 1-2 sierpnia 2018

Uroczyste odsłonięcie Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 – Toruń, 6 października 2018

Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Wyklętych – Gdańsk, 4 sierpnia 2018

Poszukujemy świadków zbrodni wołyńsko-małopolskiej