74. rocznica śmierci Krystyny Krahelskiej „Danuty”, uczestniczki Powstania Warszawskiego – Gdańsk, 1-2 sierpnia 2018

IPN Oddział w Gdańsku upamiętnił sanitariuszkę Powstania Warszawskiego oraz jej rodziców spoczywających na gdańskim Cmentarzu Centralnym Srebrzysko.

Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Wyklętych – Gdańsk, 4 sierpnia 2018

Na uroczystość zapraszają Anna Kołakowska, Karol Nawrocki i Krzysztof Drażba w imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarządu Głównego. Partnerem wydarzenia jest IPN Oddział w Gdańsku.

Poszukujemy świadków zbrodni wołyńsko-małopolskiej

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku w ramach projektu notacji i działalności edukacyjnej, poszukuje świadków zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w czasie II wojny światowej.