74. rocznica śmierci Krystyny Krahelskiej „Danuty”, uczestniczki Powstania Warszawskiego – Gdańsk, 1-2 sierpnia 2018

Pamiętamy! Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – Gdańsk, Sopot, Grudziądz, Dąbrówno, 1 sierpnia 2018

Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Wyklętych – Gdańsk, 4 sierpnia 2018

Poszukujemy świadków zbrodni wołyńsko-małopolskiej