„Historia Polski mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej”. 101. rocznica pobytu Józefa Piłsudskiego w gdańskim areszcie – 20 lipca 2018

Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Wyklętych – Gdańsk, 4 sierpnia 2018

Poszukujemy świadków zbrodni wołyńsko-małopolskiej