Po raz czwarty spotkaliśmy się w ramach Akademii Niepodległości w Działdowie – 13 czerwca 2018

„Siekiera, motyka…, czyli rzecz o Annie Jachninie – włocławskiej maturzystce” – Przystanek Historia we Włocławku, 13 czerwca 2018

VI Zjazd Szkół noszących imię rtm. Witolda Pileckiego – Grudziądz, 11–13 czerwca 2018