Po raz czwarty spotkaliśmy się w ramach Akademii Niepodległości w Działdowie – 13 czerwca 2018

13 czerwca br. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii Niepodległości. Jego gościem był dr Rafał Sierchuła, pracownik naukowy Oddziału IPN w Poznaniu, który przedstawił prelekcję pt. „Generał Józef Haller. Żołnierz, społecznik, polityk”.

„Siekiera, motyka…, czyli rzecz o Annie Jachninie – włocławskiej maturzystce” – Przystanek Historia we Włocławku, 13 czerwca 2018

W Centrum Kultury Browar B o godz. 17.00 odbędzie się wykład dr Katarzyny Maniewskiej (OBEN IPN Delegatura w Bydgoszczy) pt. „Anna Jachnina – życie i twórczość autorki najpopularniejszej piosenki okupowanej Warszawy”.

VI Zjazd Szkół noszących imię rtm. Witolda Pileckiego – Grudziądz, 11–13 czerwca 2018

W Szkole Podstawowej nr 21 im. rtm. Witolda Pileckiego w Grudziądzu odbędzie się VI Zjazd Szkół noszących imię rtm. Witolda Pileckiego. Gościem Zjazdu będzie prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku.