Akademia Niepodległości o Polskiej Marynarce Wojennej – Wejherowo, 12 czerwca 2018

Już po raz trzeci! Akademia Niepodległości – Wejherowo, 12 czerwca 2018

VI Zjazd Szkół noszących imię rtm. Witolda Pileckiego – Grudziądz, 11–13 czerwca 2018

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura-Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku na rok szkolny 2017/2018