VI Zjazd Szkół noszących imię rtm. Witolda Pileckiego – Grudziądz, 11–13 czerwca 2018

W Szkole Podstawowej nr 21 im. rtm. Witolda Pileckiego w Grudziądzu odbędzie się VI Zjazd Szkół noszących imię rtm. Witolda Pileckiego. Gościem Zjazdu będzie prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku.