Prezentujemy film edukacyjny o obozie w Potulicach przygotowany przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy

Rocznicowy spacer historyczny „Śladami Maja '88 w Gdańsku” – Gdańsk, 17 maja 2018 [zmiana terminu spaceru]

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018