Uroczystości rocznicy Konstytucji 3 Maja w Gdańsku

3 maja w Toruniu – Pamięć o Wielkiej Konstytucji sprzed 227 lat i o Wielkich Protestach Społecznych sprzed 36 lat

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018