74. rocznica boju pod Łubianą. Zapraszamy na festyn patriotyczny – Łubiana, 20 maja 2018

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018