„Na pasku Stalina”. Rozmowa z dr. Danielem Czerwińskim o Dąbrowszczakach

Prelekcja prof. Wojciecha Skóry „Jan Żychoń i ekspozytura polskiego wywiadu wojskowego w Bydgoszczy (1930–1939)” – Bydgoszcz, 15 maja 2018

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018