Na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odsłonięto Pomnik Ofiar Zbrodni Ponarskiej – 10 maja 2018

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018