XLIV Olimpiada Historyczna – Gdańsk, 6–9 kwietnia 2018

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018