Seminarium dla nauczycieli „Polski czyn niepodległościowy 1908–1918” – Gdańsk, 27 kwietnia 2018

„Wolne Związki Zawodowe. Powrót do postulatu z Grudnia '70”. Prezentujemy artykuł dr. Piotra Brzezińskiego o historii WZZ

W Gdańsku odbyły się ogólnopolskie obchody 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych – 27–29 kwietnia 2018

Program ogólnopolskich obchodów 40-lecia utworzenia WZZ – Gdańsk, 27–29 kwietnia 2018

Andrzej Butkiewicz

Maciej Miatkowski

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura-Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku na rok szkolny 2017/2018

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018