„Polacy i Ukraińcy: od Unii Lubelskiej do rzezi wołyńskiej”. Prelekcja historyczna Bartosza Januszewskiego – Gdańsk, 20 kwietnia 2018

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018