Najdzielniejsi z Dzielnych Życie Oddali za Ojczyznę! Zawsze pamiętamy o wspaniałej 5. Wileńskiej Brygadzie AK, o Jej Dowódcy Pułkowniku „Łupaszce” i Jego Żołnierzach

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018