Najdzielniejsi z Dzielnych Życie Oddali za Ojczyznę! Zawsze pamiętamy o wspaniałej 5. Wileńskiej Brygadzie AK, o Jej Dowódcy Pułkowniku „Łupaszce” i Jego Żołnierzach

72 lata temu, w kwietniu 1946 roku 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej pod dowództwem mjr. (pośmiertnie płk.) Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” wznowiła działalność, rozpoczynając ostatnią, heroiczną walkę z komunistami.

„Lekcje historii w bibliotece” (cykl wykładów otwartych) – Gdańsk, wrzesień 2017 – maj 2018

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zaprasza na cykl wykładów otwartych, poświęconych najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych rocznic naszego historycznego kalendarza. Wszystkie rozpoczną się o godz. 17.30.