Prelekcja dr. Krzysztofa Kordy „Droga do Niepodległej. Społeczeństwo polskie Pomorza, Warmii i Mazur pod zaborem pruskim w latach 1772-1920” – Działdowo, 29 listopada 2018

Wystartowała druga edycja projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” w roku szkolnym 2018/2019 w Oddziale IPN w Gdańsku – 24 października 2018

O życiu i twórczości Zofii Kossak

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku na rok szkolny 2018/2019