„Żołnierz Kościoła” – inauguracja najnowszej wystawy IPN Gdańsk o ks. Józefie Zator-Przytockim – Gdańsk, 25 listopada 2018

Wystartowała druga edycja projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” w roku szkolnym 2018/2019 w Oddziale IPN w Gdańsku – 24 października 2018

O życiu i twórczości Zofii Kossak

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku na rok szkolny 2018/2019