Nawigacja

Wystawy

Wystawy Oddziału IPN w Gdańsku – informacja o udostępnianiu

Kontakt w sprawie wystaw:

 • Daniel Sieczkowski  (OBEN Gdańsk)
  tel. 58 669 05 36
  daniel.sieczkowski@ipn.gov.pl
 • Mirosław Sprenger  (OBEN Gdańsk, Delegatura w Bydgoszczy)
  tel. 516 250 966
  miroslaw.sprenger@ipn.gov.pl

Wszystkie nasze wystawy udostępniamy bezpłatne!

Oferujemy nieodpłatne zajęcia edukacyjne, w wybranych przypadkach również z materiałami pomocniczymi.

Wystawy przygotowane przez OBEP Gdańsk,
w tym Delegaturę w Bydgoszczy

II wojna światowa

 • „Zapomniani kaci Hitlera. »Samoobrona« Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r.” (Delegatura)
 • „Polska Walcząca”
 • „Wołyń 1943”
 • „Tajna Organizacja Wojskowa »Gryf Pomorski«” (warsztaty z ulotkami/uzupełniankami)
 • „»Ocalić od zapomnienia«. Anna Jachnina ps. »Hanna«, »Hanka« (1914–1996)” (Delegatura)
 • „Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r.” (warsztaty z ulotkami/uzupełniankami)
 • „Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu południowym” (Delegatura)
 • „Zbrodnia Katyńska”
 • „Niezłomny. Gen. August Emil Fieldorf »Nil« (1895–1953)”

Okres 1945–1980

 • „Ludzie Morza. Stalinowski Proces Komandorów z Dowództwa Polskiej Marynarki Wojennej”
 • „Grudzień 1970 w Gdyni”
 • „Gdy naród do strajku wyruszył bez broni… Grudzień 1970 w Gdańsku”
 • „Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5 Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu” (warsztaty z ulotkami/uzupełniankami)
 • „»Dla Ciebie, Polsko i Twojej chwały«. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw” (Delegatura)
 • „Urna to jest taki pniak. Wrzucisz »nie«, wychodzi »tak«. Referendum 30 czerwca 1946 r. w województwie gdańskim” (warsztaty z ulotkami/uzupełniankami)
 • „Grudzień 1970 r. w Elblągu w dokumencie archiwalnym”
 • „Bydgoski Listopad 1956 roku” (Delegatura)

Okres 1980–1989

 • „Anna Walentynowicz. Legenda »Solidarności« 1929–2010” (w wersji językowej: pol., ang. i ros.)
 • „Dni Solidarności”
 • „I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ »Solidarność«. Zjazd nadziei na samorządną Rzeczpospolitą”
 • „586 dni stanu wojennego” (Bydgoszcz) (Delegatura)
 • „586 dni stanu wojennego” (Gdańsk)
 • „586 dni stanu wojennego” (Toruń) (Delegatura)
 • „Antoni Browarczyk. Pierwsza ofiara stanu wojennego w Gdańsku”
 • „»O wieś wolną, niezależną, samorządną…« 30. rocznica Bydgoskiego Marca '81 i rejestracji »Solidarności rolniczej«” (Delegatura)
 • „»Zwycięska dekada«. Region Bydgoski NSZZ »Solidarność« w ikonografii 1980–1990”  (Delegatura)
 • „Służba Bezpieczeństwa wobec »Solidarności« 1980–1981”
 • „Co nam dała solidarność? – »Solidarność« oczami młodych” (dodatkowo foldery)
 • „Radio »Solidarność«” (Delegatura)
 • „25-lecie obywatelskiego protestu torunian przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Toruń 1 i 3 maja 1982 r.” (Delegatura)
 • „»Wolne słowo« – niezależna działalność wydawnicza w województwie bydgoskim na tle kraju” (Delegatura)
 • „Wybory czerwcowe 1989 r. Bydgoszcz – Toruń – Włocławek” (Delegatura)

Aparat bezpieczeństwa

 • „Twarze aleksandrowskiej bezpieki. Kadra kierownicza 1945–1990” (Delegatura)
 • „Twarze lipnowskiej bezpieki. Kadra kierownicza 1945–1990” (Delegatura)
 • „Miecz rewolucji. Twarze bydgoskiej bezpieki 1945–1990” (Delegatura)
 • „Ludzie elbląskiej bezpieki”
 • „Serca dla Partii bijące. Ludzie gdańskiej bezpieki 1945–1990” (dodatkowo foldery)
 • „Ludzie słupskiej bezpieki 1975–1990”
 • „Twarze toruńskiej bezpieki” (Delegatura)
 • „Twarze włocławskiej bezpieki”
 • „Rozpoznawać – Wykrywać – Zapobiegać. Pod okiem bezpieki. SB 1956–1989” (dodatkowo prezentacja DVD)

Inne

 • „Przeciwko kilku myślom... co nie nowe. Procesy krajowców za kontakty z paryską »Kulturą«”
 • „Król Kaszubów – kapłan Gdyni. Ksiądz prałat Hilary Jastak (1914–2000)”  

Wystawy przygotowane przez OBEP Gdańsk
we współpracy z innymi podmiotami oraz inne wystawy
– nieudostępniane!

 •  „Więzienie w Gdańsku – wiek w dziejach miasta”
 •  „Polskie dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych szlakach 1939–1948. Z materiałów Marka Ney-Krwawicza”
 •  „Wydawnictwa i propaganda Polskiego Państwa Podziemnego. Z materiałów Marka Ney-Krwawicza” 
 • „»A kiedy przyjdzie wiosna...« Wojskowa Służba Polek – od Emilii Plater do Danki Siedzikówny »Inki«”
 • „Sanitariuszka »Inka« i młodzi bohaterowie Armii Krajowej”
 • „Za świętą Sprawę – Żołnierze »Łupaszki«”
 • „Śladami filomatów”
 • „Grudzień 1970 – Gdańsk-Gdynia”
 • „Ofiary Grudnia '70”
 • „Stan wojenny – spojrzenie po 20 latach”
 • „Rysunki sprzed ćwierć wieku. Grafiki Jacka Fedorowicza”
 • „Mowa murów”
 • „Kościół św. Brygidy ks. prałata Henryka Jankowskiego” (Wystawa na stałe eksponowana w kościele św. Brygidy w Gdańsku)
 • „Ludzie lęborskiej bezpieki 1945–1990”
do góry