Nawigacja

Konkursy historyczne

Uroczystość wręczenia nagród XV Gdyńskiego Konkursu Katyńskiego – Gdynia, 17 września 2018

KOMUNIKAT KOMISJI OCENIAJĄCEJ PRACE ZGŁOSZONE DO XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KATYŃSKIEGO – „GDYNIA 2018”

Komisja oceniająca w składzie:

  1. mgr Joanna Zielińska – przewodnicząca Komisji (Rada Miasta Gdyni)
  2. mgr Kazimierz Iwaszko – sekretarz Konkursu (UM Gdyni)
  3. mgr Ryszard Toczek –członek (UM Gdyni)
  4. dr Barbara Pytko – członek (Gdyńska Rodzina Katyńska)
  5. mgr Piotr Szubarczyk –członek (IPN Gdańsk)
  6. mgr Małgorzata Krauze – członek (VI LO w Gdyni)

na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2018 r. i po obejrzeniu oraz wnikliwym przeanalizowaniu 20 prac tj. 11 referatów/esejów, 4 prezentacji, 3 albumów (1 w formie „kuferka pamięci”) i 2 filmów zgłoszonych do tegorocznego konkursu, postanowiła przyznać:

I nagrodę Zuzannie Gemzy i Magdalenie Borowiec, ucz. II kl. Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku, za film pt. „Na stos! Rzuciliśmy swój życia los”, w którym autorki prezentują dobry warsztat połączony z ciekawym scenariuszem, pozwalającym na popularyzację losów żołnierza-poety, autora i współautora pieśni legionowych Andrzeja Hałacińskiego.

II nagrodę Martynie Szoja, ucz. II kl. III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni i Łucji Szoja ucz. kl. III Gimnazjum Katolickiego w Gdyni, za album pt. „Przerzedzając mgły Katynia”, który charakteryzuje się szczególnymi walorami artystycznymi, z ręcznie wykonanymi elementami, obrazującymi życie i tragiczną śmierć Wojciecha Malinowskiego, funkcjonariusza przedwojennej Policji Państwowej.

III nagrodę Kamili Peżan i Justynie Dworaczyk, ucz. kl. II XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, za album pt. Pamiętnik, w którym autorki z kronikarską dokładnością prezentują losy Piotra Jankowskiego, spięte metafizyczną klamrą katyńskiej brzozy. III nagrodę Kindze Wesołowskiej i Paulinie Wiercimok, ucz. kl. I Z. Sz. Ekonomicznych w Opolu, za Album pamięci-mjr Marian Taczak. Praca charakteryzuje się oryginalna formą (kuferek pamięci), w którym zgromadzono nieliczne pamiątki o M. Taczaku, z ciekawą biografią bohatera, sporządzoną w formie listu syna do ojca.

Ponadto komisja przyznała Karolinie Chęcińskiej i Zuzannie Trepce, ucz. kl. I XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, wyróżnienie za bogatą w treść i czytelną w przekazie prezentację multimedialną pt. Józef Kornat.


Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace, wkrótce umieszczone zostaną na www.2wojna.gdynia.pl, zaś wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 17 września 2018 r. o g. 10.00 w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1B). W uroczystości wezmą udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej.

(Na podstawie protokołu Komisji, komunikat sporządził i podpisał sekretarz Konkursu (-) Kazimierz Iwaszko)

Więcej informacji o nagrodzonych pracach w załączniku.

do góry