Nawigacja

Konkursy historyczne

GDAŃSK: IV Wojewódzki Konkurs Historyczny „Gdańszczanie – Pomorzanie – Polacy: »Żołnierze Wyklęci«”

Konkurs rozstrzygnięty! Więcej informacji:

Finał IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Gdańszczanie – Pomorzanie – Polacy: »Żołnierze Wyklęci«” – 2 marca 2016

I. Realizacjaw roku szkolnym 2015/2016

Konkurs został zapisany w Wojewódzkim KalendarzuImprez  2015/2016  Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Przedmiotem konkursu jest poznaniePolskiego Podziemia Niepodległościowego w latach 1944–1947.

W ramach konkursu wyróżnionokategorie:

 • Konkurs wiedzy historycznej
 • Konkurs plastyczny.

II. Organizatorzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Gdańsku
 • I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku
 • III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Gdańska

III. Adresat: uczniowie szkół z województwa pomorskiego.

IV. Cele konkursu:

 • poznanie działalności polskiego podziemia niepodległościowego jako formy sprzeciwu wobec władzy komunistycznej;
 • poznanie represyjnej polityki władzy komunistycznej wobec żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz polityki zacierania pamięci o nich;
 • zrozumienie znaczenia działalności żołnierzy podziemia niepodległościowego dla odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień historycznych i plastycznych uczniów;
 • popularyzowanie dziejów regionu w powiązaniu z historią narodu i  państwa;
 • kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia;
 • doskonalenie pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi;
 • kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.

V. Terminarzkonkursu:

 • do  11 stycznia 2016 r. przesłanie uczestnikom konkursu drogą elektroniczną pytań z kluczem odpowiedzi do przeprowadzenia szkolnych eliminacji konkursowych.
 • Etap szkolny odbędzie się 18 stycznia 2016 r. o  godz.15.00 .
 • do 23 stycznia 2016 r. zgłoszenie dwóch uczniów wyłonionych w etapie szkolnym na adres: konkursy.historyczne@wp.pl  Do 25 stycznia 2016 r. organizatorzy konkursu opublikują listę uczestników etapu wojewódzkiego na stronach internetowych szkół – organizatorów.
 • Styczeń/luty 2016 r.  odbędą się warsztaty historyczne dla wyłonionych po etapie szkolnym uczniów i ich nauczycieli, zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Gdańsku. Dokładny termin zajęć  zostanie przesłany do szkół uczestniczących w konkursie drogą elektroniczną.

Finał konkursuplastycznego odbędzie się tego samego dnia w wyżej wymienionym miejscu. Podczasfinału odbędzie się spotkanie – niespodzianka oraz uroczyste wręczenie nagródoraz prezentacja prac plastycznych.

 • 2 marca 2016 r.  etap wojewódzki w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, sala im. L.BądkowskiegoW trakciefinału wyłonionych zostanie 5laureatów i 10 finalistów.

 

VI.Szczegółowe dane kontaktowe do organizatorów:

Kontakt główny: e-mailkonkursy.historyczne@wp.pl

Instytut PamięciNarodowej Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Gdańsku80-266 Gdańsk, ul.Grunwaldzka 216, tel.  58 6684910, michal.sempolowicz@ipn.gov.pl

I Społeczne Gimnazjum Społecznego TowarzystwaOświatowego,
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11, tel. 58 5524361, polanki11.sto@neostrada.pl,
nauczyciel historii Grażyna Niemyjska      

III Społeczne Gimnazjum SpołecznegoTowarzystwa Oświatowego, 80-433 Gdańsk,
ul. Waryńskiego 36, tel/fax - 583417025,  sto3gdansk@sto3.gda.pl,
nauczyciel historii Paweł Beczek

X LiceumOgólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II WojnyŚwiatowej, 
81-384 Gdynia ul. Władysława IV nr 58,tel. 58 6207529,xlogdynia@gmail.com 
nauczycielhistorii Sławomir Kępka

Wojewódzka i Miejska BibliotekaPubliczna im. J. Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku; Filia Gdańska 80-833 Gdańsk, ul. Mariacka 42, tel. 583010362, filia_gdanska@wbpg.org.pl; kierownik Zbigniew Walczak.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych
regulaminach konkursu dla poszczególnych kategorii wiekowych

do góry