Nawigacja

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy

Propozycja skierowana do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, studentów, nauczycieli i wszystkich miłośników historii najnowszej. Spotkania odbywają się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Otwarte są również dla osób nie będących członkami Klubu.

  • Dr hab. Piotr Niwiński na spotkaniu Klubu 10 maja 2016

Kontakt

Dr Przemysław Wójtowicz
tel. 52 321 95 01, kom. 668 605 284
przemysław.wojtowicz@ipn.gov.pl

Zadaniem Klubu „Grota” jest prezentowanie, w oparciu o rzetelne podstawy naukowe, wiedzy historycznej o losach państwa i społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku. Spotkania najczęściej mają formę wykładów, podczas których uznani badacze przedstawiają aktualny stan wiedzy na temat omawianego zagadnienia. Po części merytorycznej słuchacze mają okazję zadawać pytania oraz uczestniczyć w dyskusji z zaproszonym prelegentem. Inną formą popularyzacji najnowszej historii Polski w ramach spotkań Klubu „Grota” są pokazy filmów, koncerty, prezentacje wybranych wydawnictw, a także spotkania ze świadkami historii. 

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” powstał w Warszawie w początkach stycznia 2002 r. z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Z biegiem lat nastąpił rozwój Klubu na terenie całego kraju. W 2014 r. działały 24 kluby, a w ich spotkaniach łącznie wzięło udział kilka tysięcy stałych członków i gości. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem osób w każdym wieku – od gimnazjalistów po seniorów. Są dużym wsparciem dla nauczycieli w ich pracy dydaktycznej – poszerzają zakres wiedzy pedagogów i stanowią doskonałe uzupełnienie lekcji historii dla uczniów.

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy animują pracownicy pionu naukowego i edukacyjnego Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Zapowiedzi kolejnych spotkań dostępne są na stronie internetowej:


Termin: w podany dzień każdego miesiąca, z wyłączeniem wakacji
Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Miasta w Bydgoszczy

do góry