Nawigacja

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście

Propozycja skierowana do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, studentów, nauczycieli i wszystkich miłośników historii najnowszej. Spotkania odbywają się siedzibie oddziału IPN w Gdańsku. Otwarte są również dla osób nie będących członkami Klubu.

Kontakt

Artur Chomicz
tel. 58 668 49 05, 694 156 947
artur.chomicz@ipn.gov.pl

Zadaniem Klubu „Grota” jest prezentowanie, w oparciu o rzetelne podstawy naukowe, wiedzy historycznej o losach państwa i społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku. Spotkania najczęściej mają formę wykładów, podczas których uznani badacze przedstawiają aktualny stan wiedzy na temat omawianego zagadnienia. Po części merytorycznej słuchacze mają okazję zadawać pytania oraz uczestniczyć w dyskusji z zaproszonym prelegentem. Inną formą popularyzacji najnowszej historii Polski w ramach spotkań Klubu „Grota” są pokazy filmów, koncerty, prezentacje wybranych wydawnictw, a także spotkania ze świadkami historii. 

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” powstał w Warszawie w początkach stycznia 2002 r. z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Z biegiem lat nastąpił rozwój Klubu na terenie całego kraju. W 2014 r. działały 24 kluby, a w ich spotkaniach łącznie wzięło udział kilka tysięcy stałych członków i gości. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem osób w każdym wieku – od gimnazjalistów po seniorów. Są dużym wsparciem dla nauczycieli w ich pracy dydaktycznej – poszerzają zakres wiedzy pedagogów i stanowią doskonałe uzupełnienie lekcji historii dla uczniów.

Zapowiedzi kolejnych spotkań dostępne są na stronie internetowej:


Termin: w podany dzień każdego miesiąca, z wyłączeniem wakacji
Miejsce: al. Grunwaldzka 216, Gdańsk (Sala Edukacyjno-Konferencyjna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w siedzibie oddziału IPN)

Powiązane wiadomości

do góry