Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał orzeczenie, iż Marek Kamionowski złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawie IIK 108/16 w dniu 7.10.2016 r. wydał orzeczenie, iż  Marek Kamionowski, wykonujący funkcję publiczną zastępcy powiatowego lekarza weterynarii,  złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Prokurator Małgorzata Pranszke
p.o. Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Gdańsku

do góry