Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Toruniu wydał orzeczenie stwierdzające, że Jan Antoni Piszczek złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Sąd Okręgowy w Toruniu w sprawie IIK 56/15 w dniu 15.09.2016 r. wydał orzeczenie stwierdzające, że Jan Antoni Piszczek, w związku z pełnieniem funkcji publicznej radcy prawnego, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Prokurator Małgorzata Pranszke
p.o. Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Gdańsku

do góry