Nawigacja

Komunikaty

Badania georadarowe w Sztumie

26 marca 2015 IPN przeprowadził badania georadarowe na terenie należącym w latach 40. XX w. do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sztumie. Celem prac było przygotowanie do realizacji zaplanowanych w niedługim czasie poszukiwań miejsca pochówku poległego w czerwcu 1946 r. ppor. Zdzisława Badochy, ps. „Żelazny” – dowódcy 2. szwadronu 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Badania wykonano na zlecenie Oddziału IPN w Gdańsku i Samodzielnego Wydziału Poszukiwań IPN.

do góry