Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał orzeczenie stwierdzające, że Zenon Małachowski złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

W dniu 4 grudnia 2013 r. w sprawie II K 63/13 Sąd Okręgowy w Olsztynie II  Wydział Karny wydał orzeczenie stwierdzające, że Zenon Małachowski złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej, na okres 5 lat. Zenon Małachowski pełni funkcję publiczną pracując w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Krzysztof Grodziewicz
prokurator
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
IPN-KŚZpNP w Gdańsku

do góry