Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał orzeczenie stwierdzające, że Krzysztof Sirant złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

W dniu 2 grudnia 2013 r. w sprawie XIV K 163/13  Sąd Okręgowy w Gdańsku XIV Wydział Karny wydał orzeczenie stwierdzające, że Krzysztof Sirant  złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4
pkt 2-57 ustawy lustracyjnej, na okres 3 lat.

Krzysztof Grodziewicz
prokurator
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
IPN-KŚZpNP w Gdańsku

do góry