Nawigacja

Komunikaty

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił orzeczenie Sądu Okręgowego w Toruniu stwierdzające, że Jan Tesmer złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

W dniu 5.11.2013 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (sygn. akt II AKa 300/13) wydał orzeczenie, w którym uchylił orzeczenie Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 29.04.2013 r. (sygn. akt II K21/11), w którym to sąd orzekł, że Jan Tesmer (wójt gminy Grudziądz) złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Krzysztof Grodziewicz
prokurator
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
IPN-KŚZpNP w Gdańsku

do góry