Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Toruniu wydał orzeczenie stwierdzające, że Bogdan Ferfecki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

W dniu 6 listopada 2013 r. w sprawie II K117/13 Sąd Okręgowy w Toruniu II Wydział Karny wydał orzeczenie stwierdzające, że Bogdan Ferfecki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, i orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej, na okres 4 lat.

Krzysztof Grodziewicz
prokurator
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
IPN-KŚZpNP w Gdańsku

do góry