Nawigacja

Nasze upamiętnienia (informacja o działaniach OBUWiM)

Nasze upamiętnienia. Informacja o działaniach OBUWiM w 2018 r. (Gdańsk-Bydgoszcz)

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa obejmuje obszarem działania oddział w Gdańsku i delegaturę w Bydgoszczy. Zatrudnia sześciu pracowników. Jego naczelnikiem jest Katarzyna Lisiecka.

UPAMIĘTNIENIA
  • tablice upamiętniające działaczy Wolnych Związków Zawodowych

 

Tablice zostały odsłonięte w trakcie uroczystości 40-lecia utworzenia Wolnych Związków Zawodowych (27-29 kwietnia 2018 r. w Gdańsku).

 

Tablica informacyjna Genocidium Atrox została przygotowana w czterech wersjach językowych (polska, angielska, niemiecka, ukraińska). Poświęcona została historii ludobójstwa na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Pierwsza tablica odsłonięta została w trakcie uroczystości 75. rocznicy Krwawej Niedzieli, która odbyła się 8 lipca 2018 r. w Grudziądzu. Kolejne upamiętnienia znajdują się Zielonce Pasłęckiej i Malborku.

 

Tablica upamiętnia nauczycieli Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego zamordowanych w latach 1939-1944. Została odsłonięta w budynku Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniu 18 czerwca 2018 r.

 

Tablica przygotowana w związku z uroczystościami 96. rocznicy powstania Klubu Sportowego Gedania. Została odsłonięta 15 września 2018 r. na pomniku Gedanistów w Gdańsku-Wrzeszczu, w miejsce oryginalnej, zaginionej tablicy. Dostępna jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

 

Pomnik, poświęcony ofiarom akcji eksterminacyjnych przeprowadzonych przez hitlerowskie Niemcy jesienią 1939 r. na ludności polskiej terenu Pomorza. odsłonięty został 6 października 2018 r. w Toruniu. OBUWiM współfinansował przedsięwzięcie (w tym widoczną na zdjęciu tablicę).

 

19 listopada 2018 r. w Chełmży odbyła się uroczystość Razem dla Niepodległej. W jej trakcie odsłonięto pamiątkową tablicę sfinansowaną przez OBUWiM. Jest ona kopią zniszczonego przez Niemców w czasie II wojny światowej upamiętnienia.

 

  • 13 grudnia 2018 r. w Bydgoszczy zostało odsłonięte upamiętnienie (wg załączonego projektu) poświęcone Chełminiakom. Zostało ono sfinansowane przez OBUWiM.

Fotorelacja z uroczystości

 

  • Projekt tablicy informacyjnej dot. zbrodni w Karolewie (zostanie odsłonięta w 2019 r.)

 

REMONTY CMENTARZY I POMNIKÓW

Cmentarz Ofiar Hitleryzmu na Gdańskiej Zaspie to jedna z ważniejszych nekropolii wojennych w naszym regionie. Naszym celem jest odnowienie pomników a także przygotowanie szeregu tablic informacyjnych, związanych z pochowanymi. Ze względu na wielkość obiektu i koszt prace potrwają co najmniej kilka lat.

 

 

ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI

W 2018 r. pracownicy OBUWiM wielokrotnie reprezentowali IPN w różnego rodzaju uroczystościach oraz byli organizatorami/współorganizatorami wydarzeń:

 

EDUKACJA HISTORYCZNA

OBUWiM samodzielnie bądź we współpracy z innym pionami przygotowuje także wydarzenia o charakterze edukacyjnym:

 

DOKUMENTACJA MIEJSC PAMIĘCI

Wśród wielu udokumentowanych przez OBUWiM miejsc pamięci warto wymienić obiekty związane z KL Soldau (Działdowo, Lasek Zwierskiego, Komorniki) i pozostałymi regionalnymi miejscami kaźni (Iłowo). W ciągu najbliższych lat planowane są w tym miejscu poważne prace remontowe i upamiętniające.

 

DEKOMUNIZACJA

W ramach realizacji Ustawy z 2016 r. (ze zmianami w 2017 r.) dotyczącej zakazu propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej​ pracownicy IPN dokonali przeglądu i lustracji w terenie obiektów mogących spełniać kryteria ww. ustawy. Z przeglądu sporządzono kilkaset kart ewidencyjnych, a objął on obszar dwóch i pół województwa z obszaru terytorialnego Oddziału IPN w Gdańsku – Delegatury w Bydgoszczy.

 

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ BIURA

W 2018 r. odbyły się trzy posiedzenia  regionalnego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa (7 lutego i 27 czerwca w Gdańsku, 7 października w Toruniu). Jego obecnym przewodniczącym jest Marcin Swaczyna. Komitet jednoczy ludzi związanych z jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, kombatantów.

 

Na spotkaniach ustalano plan dalszych działań OBUWiM. Są to kolejne upamiętnienia, ich właściwe oznakowanie w terenie, remonty cmentarzy wojennych i pomników osób zasłużonych.  Warto tutaj wymienić upamiętnienie i przygotowanie tablic informacyjnych związanych z KL Soldau.

do góry