Nawigacja

Aktualności

„Stu na Stulecie”. Przejazd rowerowy śladami wojennej historii Działdowa – 8 września 2019

Zapraszamy stu uczestników do rowerowej podróży w czasie! Celem naszego przejazdu będzie poznanie wojennej historii Działdowa, uczczenie zbliżającej się 100. rocznicy włączenia miasta w granice odrodzonej Rzeczypospolitej, a także promowanie walorów turystycznych Działdowa i okolic.

TERMIN
8 września 2019 r. (niedziela)

Przejazd rozpocznie się od Mszy świętej o godz. 9.00 odprawionej przy budynku obozu w Działdowie (ul. Grunwaldzka). Mszę poprowadzi ks. Marian Ofiara (Parafia pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie).

Ostateczna zbiórka uczestników o godz. 9.45 w tym samym miejscu (na placu przy dawnych polskich koszarach, a następnie budynku KL Soldau – ul. Grunwaldzka).

Startujemy o godz. 10.00. Meta: ok. godz. 14.00 na dziedzińcu zamkowym (ul. Zamkowa 12).

 

TRASA PRZEJAZDU

Start i meta przejazdu mieści się w Działdowie. Początkowo poruszamy się następującymi ulicami Działdowa: Grunwaldzka, Chopina, Skłodowskiej, Księżodworska, Ogrodowa, Kochanowskiego, Osiedleńcza, Księżodworska.

Następnie wyjedziemy poza miasto i przejedziemy przez Księży Dwór, Kurki, Narzym, Wierzbowo, Kraszewo, Iłowo-Osada, las białucki (miejsce masowych mordów), Purgałki, Chorab, Brodowo, Kisiny.

Wracając przejedziemy przez Działdowo ulicami: Mławską, Męczenników i Zamkową. Trasa przejazdu liczy ok. 40 km.

link do mapy

 

PROGRAM

Przejazd rozpoczniemy od odsłonięcia tablicy informacyjnej poświęconej KL Soldau, przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku. O historii obozu opowie nasz przewodnik. Kolejny postój zrobimy w miejscowości Narzym, gdzie na terenach dawnego cmentarza wysłuchamy informacji o pograniczu polsko-niemieckim. W lesie białuckim (miejscu masowych mordów) złożymy kwiaty pod pomnikiem i wysłuchamy krótkiej informacji. Ostatni postój zrobimy na dziedzińcu zamkowym w Działdowie, gdzie na wszystkich uczestników będzie czekał ciepły posiłek.

Naszym przewodnikiem będzie Piotr Szubarczyk (edukator, historyk, długoletni pracownik Oddziału IPN w Gdańsku).

 

Tablica informacyjna o niemieckim obozie Soldau

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PRZEJEŹDZIE?

Zapraszamy wszystkich! Jedynym ograniczeniem jest dolna granica wieku – 15 lat – ze względu na dystans.

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz o braku przeciwskazań do udziału w przejeździe (dostępne w załącznikach, a także na stronie internetowej MOSIR).

Młodzież w wieku 15–17 lat składa ww. oświadczenie wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego do udziału w przejeździe.

 

ZGŁOSZENIA
(do 5 września 2019 r.)

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2019 r. do godz. 13.00 (zgłoszenia będzie można dokonać w dniu rajdu, ale tylko w przypadku wolnych miejsc).

Miejsce przyjmowania zgłoszeń: biuro Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie (ul. Robotnicza 10) w godz. 7.00 – 20.00.

Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie (tel. 23 697 46 70). W takim przypadku należy dostarczyć w dniu przejazdu podpisane oświadczenia lub wysłać je drogą pocztową. Nie ma możliwości przesyłania zgłoszeń drogą elektroniczną.

Uwaga: liczba uczestników jest ograniczona – 100 osób.

 

NAGRODY/UPOMINKI

Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy pakiet startowy, zawierający patriotyczną koszulkę IPN oraz zestaw historycznych pamiątek edukacyjnych. Wśród uczestników przejazdu zostaną także rozlosowane nagrody (albumy i gry edukacyjne) przygotowane przez Oddział IPN w Gdańsku. Wszystkie upominki przekażemy na zakończenie przejazdu.

UWAGI

  • za rzeczy zaginione organizator nie bierze odpowiedzialności,
  • organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych w czasie trwania rajdu,
  • pomocą uczestnikom przejazdu służył będzie samochód techniczny,
  • uczestnicy rajdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania dyscypliny i poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w czasie rajdu,
  • kolumna rajdu będzie pilotowana i zabezpieczana przez dwa radiowozy policyjne i samochód straży miejskiej,
  • organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Zawodnik, jeśli nie posiada takiego ubezpieczenia w miejscu nauki lub pracy, może się ubezpieczyć we własnym zakresie. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • udział uczestnika w rajdzie oznacza, że zapoznał się z regulaminem i będzie przestrzegał jego zasad, a także będzie stosował się do poleceń i uwag organizatorów,
  • we wszystkich innych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Działdowa Grzegorza Mrowińskiego.

 

ORGANIZATORZY

 

do góry