Nawigacja

Aktualności

Promocja książek IPN na temat Marca’68 na Politechnice Gdańskiej – Gdańsk, 14 marca 2019

Jak wyglądał Marzec’68 oczami świadków? Jaki obraz wydarzeń marcowych wyłania się z dokumentów?

Na Politechnice Gdańskiej 14 marca odbyła się promocję dwóch książek:

Obie publikacje zostały wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. 

– 15 marca 1968 r. na ulicach Gdańska doszło do największej demonstracji ulicznej w skali kraju. Ok. 20 tys. mieszkańców starło się z kilkoma tysiącami milicjantów, ormowców, przedstawicielami wojska. Te dwie książki pokazują jak te wydarzenia przebiegały. Jedna mówi o tamtym czasie z perspektywy uczestników Marca'68. Druga zawiera suche dokumenty dotyczące wydarzeń marcowych –mówił dr Daniel Gucewicz, jeden ze współautorów publikacji, prowadzący spotkanie. 


Za sprzedaż publikacji odpowiedzialny był Krzysztof Filip z IPN Gdańsk. 

Wydarzenia marcowe w Gdańsku pozostają w cieniu brutalnie stłumionej rewolty grudniowej i zwycięskiego strajku w sierpniu 1980 roku. W 1968 roku centrum protestów w Trójmieście stanowiła Politechnika Gdańska, największa uczelnia na Wybrzeżu. To jej studenci postanowili poprzeć protest swoich rówieśników z Warszawy i wyrazić swój sprzeciw wobec zakłamania prasy i brutalności milicji. Pociągnęli za sobą wielu innych młodych mieszkańców Trójmiasta. Punktem kulminacyjnym gdańskiego Marca okazały się największe w skali kraju zamieszki, do jakich doszło w rejonie Politechniki 15 marca 1968 roku. Uczestniczyło w nich 20 tysięcy osób. 

do góry