Nawigacja

Aktualności

Inauguracja projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Bydgoszcz, 26 października 2018

Do projektu zgłosiło się pięć szkół.

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 26 października odbyło się pierwsze spotkanie projektu przewidzianego na rok szkolny 2018/2019.

Dr Kamila Churska-Wołoszczak (OBEN Delegatura IPN w Bydgoszczy) przybliżyła uczestnikom założenia projektu. Inauguracyjne spotkanie dotyczyło poszukiwań miejsca pochówku „Inki” i „Zagończyka”. Prelekcję na ten temat wygłosił Waldemar Kowalski (Muzeum II Wojny Światowej). Kolejnym punktem spotkania był pokaz filmu „Polska szuka Bohaterów”.

W ramach projektu uczniowie uczestnicząc w 6 spotkaniach, poznają rolę, jaką w poszukiwaniach odgrywają poszczególne dziedziny wiedzy (m.in. archeologia, antropologia, genetyka), zdobywają wiedzę o historii poprzez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia ludzkiego i odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Finał będzie okazją do zaprezentowania swoich refleksji w postaci krótkich (2 min.) etiud filmowych dotyczących problematyki poruszanej w ramach projektu.

Szkoły, które biorą udział w projekcie:

  • Gimnazjum Publiczne nr 2 w Solcu Kujawskim 
  • Zespół Szkoł im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu 
  • Szkoła Podstawowa w Czarżu 
  • Collegium Marianum w Pelplinie (2 zespoły) 
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Solcu Kujawskim

Projekt otrzymał Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

do góry