Nawigacja

Aktualności

73. rocznica aresztowania przywódców Polskiego Państwa Podziemnego

27 marca 1945 roku sowieccy zbrodniarze uprowadzili przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Był to przejaw bezprzykładnego barbarzyństwa czerwonej Rosji rządzonej przez jednego z największych ludobójców w dziejach ludzkości – Józefa Stalina. Polska, która w 1939 roku uratowała honor świata podejmując nierówna walkę z dwoma totalitarnymi, zbrodniczymi reżimami, której ponad 6 milionów obywateli okupanci, głównie niemieccy wymordowali, padła w 1945 roku ofiarą zbrodniczego Związku Sowieckiego, który od 1941 roku był w stanie wojny ze swoim dawnym niemieckim sojusznikiem. Wśród uprowadzonych 27 marca 1945 roku polskich polityków najwyżsi rangą byli: wicepremier Jan Stanisław Jankowski oraz Komendant Armii Krajowej generał Leopold Okulicki. Wicepremiera stalinowscy zbrodniarze skazali w Moskwie całkowicie bezprawnie na 8 lat więzienia a następnie na dwa tygodnie przed końcem tej kary zamordowali Go w sowieckim więzieniu we Włodzimierzu nad Klaźmą.

Generała Okulickiego skazano aż na 10 lat, ale stalinowscy oprawcy zamordowali Go w moskiewskiej katowni NKWD na Butyrkach jeszcze w Wigilię 1946 roku. W tym samym więzieniu dwa miesiące wcześniej zamęczony został jeden z liderów Narodowej Demokracji w okupowanej Polsce Stanisław Jasiukiewicz. Wszyscy pozostali wrócili z Moskwy i padli ofiarą szykan i represji, często bardzo okrutnych, w Polsce Ludowej. Przypomnijmy chociaż los jednego z Tych Bohaterów. Najstarszym wśród uprowadzonych polityków był niezwykle zasłużony Kazimierz Pużak – nestor Polskiej Partii Socjalistycznej, były więzień carski z okresu zaborów. Krótko po powrocie z moskiewskiego więzienia, w 1947 roku aresztowali go nadwiślańscy komuniści i zamordowali w katowni Bolesława Bieruta w Rawiczu. Dziś po 73 latach od zbrodniczego uprowadzenia wspomnijmy Ich. To także im dedykowany jest piękny gdański Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na Targu Rakowym naprzeciwko Biblioteki Wojewódzkiej, to o nich upomina się główny pomnik na Kwaterze Armii Krajowej na Gdańskim Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Gen. Giełguda. W obu miejscach złożyliśmy wiązanki kwiatów, wspominając naszych Bohaterów.

W uroczystości uczestniczyli: prof. Mirosław Golon (dyrektor oddziału) i Katarzyna Lisiecka (pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa).

do góry