Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Marzec 1968 w Gdańsku” – Gdańsk, 12 marca 2018

Na Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja naukowa poświęcona wydarzeniom Marca 1968 roku. jej organizatorami była Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. Uczestniczyli w niej pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej.

Celem konferencji było przypomnienie społeczności naszego regionu wydarzeń sprzed pięćdziesięciu lat, a także debata z udziałem pracowników naukowych i świadków historii.

Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt (Politechnika Gdańska). Słowo wstępne do uczestników spotkania wygłosili: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej i prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. W pierwszej części spotkania (panelowej) odbyły się wystąpienia: prof. dr hab. Jerzego Eislera (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie) pt. „»Komandosi« jedna z dróg do Marca ‘68”, prof. dr hab. Piotra Osęki (Instytut Studiów Politycznych PAN) pt. „Marzec 1968 jako zjawisko pokoleniowe”, mgr. Bartosza Bajkowa (absolwent Uniwersytetu Gdańskiego) pt. „Wypadki Marcowe ’68 na Politechnice Gdańskiej”, mgr. Piotra Abryszeńskiego (Uniwersytet Gdański) pt. „Wokół Trójmiasta. Kontekst społeczno-polityczny wydarzeń marcowych”, a na końcu dr. Daniela Gucewicza (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku) „»Marzec ‘68« w zasobie Oddziałowego Archiwum IPN w Gdańsku”.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa z udziałem: Krzysztofa Kotarskiego (Marszałek UP Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 1967/1968), Janusza Rybickiego (Wiceprzewodniczący Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Gdańsku w roku 1968), Tadeusza Bienia (reprezentant Rad Mieszkańców Domów Akademickich PG z roku 1968), Sylwii Poleskiej-Peryt (Ruch Studencki "Komandosi"), Tadeusza Woźniaka (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku) i Katarzyny Konieczki (autorki publikacji o Marcu 1968).

Warto podkreślić, że w dniu konferencji dr Daniel Gucewicz (pracownik naukowy Oddziału IPN w Gdańsku) zaprezentował po raz pierwszy wydaną przez IPN publikację Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach, wstęp, wybór i oprac. P. Abryszeński, D. Gucewicz. Zebrano w niej wiele unikatowych dokumentów dotyczących Marca 1968 roku.

Konferencję patronatem objęli: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG – Rektor Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

do góry