Nawigacja

Aktualności

Bez Wolnych Związków Zawodowych nie byłoby „Solidarności”

Ogólnopolskie uroczystości 40-lecia Wolnych Związków Zawodowych. Luty 2018 – październik 2019

W czterdziestą rocznicę narodzin ruchu Wolnych Związków Zawodowych Polsce, w rocznicę powstania Wolnych Związków Zawodowych – w Katowicach 21 lutego oraz w Gdańsku 29 kwietnia 1978 roku, a kilkanaście miesięcy później w Szczecinie – chcielibyśmy uroczyście wspomnieć i uhonorować ludzi niezłomnych serc i bohaterskich postaw, którym tak wiele zawdzięczamy, którzy bardzo zasłużyli się w walce o wolną i sprawiedliwą Polskę, dla których prawdziwa suwerenność bez sowieckiego dyktatu i pełne poszanowanie godności pracowników w zawłaszczonej przez komunistycznych dygnitarzy PRL, było najważniejszym i skutecznie realizowanym celem aktywności społecznej.

Szczególnie mocno pragniemy przy tej okazji wspomnieć blisko dwudziestu Bohaterów opozycji lat siedemdziesiątych, którym tak dużo Polska zawdzięcza, a których nie ma już wśród nas. Dedykujemy te uroczystości świętej pamięci ludziom WZZ:

 • Andrzejowi Butkiewiczowi  (30.06.1955 Nidzica – 7.03.2008 Norton k. Bostonu, USA)
 • Lechowi Kaczyńskiemu  (18.06.1949 Warszawa – 10.04.2010 Smoleńsk, Rosja)
 • Stanisławowi Kowalskiemu  (6.08.1939 Chojnice – 20.01.1987 Gdańsk)
 • Romanowi Kściuczkowi  (21.01.1925 Mysłowice – 21.09.1994 Mysłowice)
 • Kazimierzowi Maciejewskiemu (27.02.1950 Tczew – 7.09.2017 Monachium, RFN)
 • Maciejowi Józefowi Miatkowskiemu (10.04.1941 Zgierz - 20.12.2017 Gdańsk)
 • Marianowi Piekarskiemu  (15.12.1951 Chełmno – 28.08.2007 Walnut Creek, USA)
 • Alinie Pienkowskiej (12.01.1952 Gdańsk – 17.12.2002 Gdańsk)
 • Maryli Płońskiej  (19.08.1957 Gdańsk – 30.11.2011 Gdańsk)
 • Antoniemu Sokołowskiemu (5 I 1937 Żelewo – 3 III 1980 Gdańsk)
 • Władysławowi Suleckiemu (17.02.1931 Dobrzejewice k. Lipna – 16.12.2004 Hagen, RFN)
 • Tadeuszowi Szczepańskiemu  (28.02.1960 – 16.01.1980 Gdańsk)
 • Kazimierzowi Szołochowi  (8.04.1932 Raciborowice k. Hrubieszowa – 10.03.2009 Gdańsk)
 • Kazimierzowi Świtoniowi  (4.08.1931 Katowice – 4.12.2014 Katowice)
 • Annie Walentynowicz  (15.08.1929 Równe na Wołyniu – 10.04.2010 Smoleńsk, Rosja)
 • Tomaszowi Wojdakowskiemu  (25 II 1956 Gdańsk – 1 IX 2015 Gdańsk)
 • Markowi Zborowskiemu  (19.12.1954 Zielona Góra – 4.05.1982 Wiedeń)
 • Janowi Zapolnikowi  (2 VI 1927 Jałówka k. Suchowoli – 15 IV 2014, Gdańsk)
 • Tadeuszowi Kazimierzowi Żabczyńskiemu (30.03.1954 Gdańsk – 22.11.2015 Gdańsk)

Komitet Pracowniczy
Wolnych Związków Zawodowych 
w Katowicach
UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE
w 40. rocznicę powstania
Katowice, 21.02.2018 r.

Uroczyste obchody rozpoczniemy 21 lutego 2018 roku, dokładnie w 40. rocznicę powstania Wolnych Związków Zawodowych. Odbędą się w Katowicach i Gliwicach, gdzie złożymy kwiaty przy tablicach upamiętniających bohaterów opozycji antykomunistycznej na słynącym pracowitością, bogactwami naturalnymi i dzielnymi ludźmi Polskim Śląsku: Kazimierza Świtonia i Władysława Suleckiego. (złożenie kwiatów o godz. 9.30 w Gliwicach – tablica W. Suleckiego i o 10.15. w Katowicach – tablica K. Świtonia)

Następnie Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zaprasza na konferencję poświęconą założycielowi tej organizacji, Kazimierzowi Świtoniowi i jego współpracownikom, zatytułowaną „40 rocznica powstania Komitetu Pracowniczego/Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach”. Konferencję objął patronatem Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosław Szarek. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2018 r., w godz. 11.00–14.00, w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach „Przystanek Historia” im. Henryka Sławika, przy ul. Św. Jana 10 (sala konferencyjna, III piętro).

Na początku uroczystości na Przystanku Historia, ok. godz. 11.00, – konferencja prasowa Prezesa IPN, na której zaprezentowane zostaną plany związane z upamiętnieniem Wolnych Związków Zawodowych.

Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża
UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE
w 40. rocznicę powstania
Gdańsk, 27–29.04.2018 r.

Piątek 27.04.2018

 • godz.   9.00 – Cmentarz Komunalny w Pruszczu Gd., uroczyste złożenie kwiatów na grobie Kazimierza Szołocha
 • godz. 11.00 – Cmentarz Łostowicki w Gdańsku, uroczyste złożenie kwiatów na grobach Tadeusza Szczepańskiego i Stanisława Kowalskiego  
 • godz. 12.00 – Cmentarz Św. Franciszka w Gdańsku (ul. Kartuska 23), uroczyste złożenie kwiatów na grobie Antoniego Sokołowskiego 
 • godz. 13.00 – Cmentarz Oliwski, uroczyste złożenie kwiatów na grobie Maryli Płońskiej
 • godz. 14.00 – Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku, uroczyste złożenie kwiatów na grobach: Anny Walentynowicz, Aliny Pienkowskiej, Macieja Miatkowskiego, Tomasza Wojdakowskiego, Jana Zapolnika 
 • godz. 15.30 – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Henryka Lenarciaka (1933–2006), ul. Obrońców Wybrzeża 4C (Gdańsk Przymorze) 
 • godz. 16.30 – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Stanisława Kowalskiego (1938–1987), ul. Biała 12, Gdańsk Wrzeszcz
 • godz. 17.30 – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Andrzeja Butkiewicza (1955–2008), Gdańsk, ul. Świętego Ducha 37/39
 • godz. 18.30 – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Macieja Miatkowskiego (1941–2017), Gdańsk Żabianka, ul. Pomorska 94 

wszystkie tablice wykonane przez O/IPN Gdańsk we współpracy z Oddziałowym Komitetetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gdańsku - odsłonięcie w okresie świętowania 40-lecia WZZ ze względu na zasługi upamiętnionych dla WZZW lub/i NSZZ „Solidarność”.  

Sobota, 28.04.2018

 • godz. 9.30 – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Maryli Płońskiej (1957–2011), Gdańsk Żabianka, ul. Wejhera 3 
 • godz. 11.00 – przed salą BHP uroczyste odsłonięcie nowej, dwujęzycznej (pol.-ang.) wystawy przygotowanej przez IPN (autorzy: Karol Lisiecki oraz Dariusz Mańkowski z Archiwum IPN w Gdańsku), zatytułowanej „Wolne Związki Zawodowe 1978–1980”
 • godz. 12.00 – uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej grupie trzynastu osób związanych z Wolnymi Związkami Zawodowymi (w tym pięć pośmiertnie)
 • godz. 13.00 – prezentacja wydawnictwa przygotowanego przez pracowników O/IPN w Gdańsku Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 1978–1980 w relacjach twórców, uczestników i świadków, opracowanie fragmentów relacji Arkadiusz Kazański i Igora Hałagida, wstęp Piotr Brzeziński (do publikacji będzie dołączona płyta z relacjami kilkunastu działaczy Wolnych Związków Zawodowych, m.in. Andrzeja Gwiazdy, Krzysztofa Wyszkowskiego, Jana Karandzieja, Macieja Miatkowskiego, Joanny Dudy-Gwiazdy, Andrzeja Kołodzieja i Lecha Zborowskiego). Następnie odbędzie się prezentacja portalu edukacyjnego IPN Wolne Związki Zawodowe 1978–1980, którego przygotowanie koordynuje Bożena Cisek z Archiwum IPN w Warszawie.
 • godz. 14.00–15.30 obiad/poczęstunek dla zaproszonych gości i uczestników (organizuje Oddział IPN w namiocie ustawionym przy Sali BHP).
 • godz. 15.30–17.00 spotkanie wspomnieniowo-dyskusyjne „Świadkowie historii o walce o wolną Polskę” 
 • godz. 17.30–19.00  koncert zorganizowany przez gdańskiego barda opozycji antykomunistycznej „Andrzej Kołakowski i Przyjaciele”

Niedziela, 29.04.2018

informacja na temat niedzielnych uroczystości zostanie ogłoszona w II połowie lutego 2018 r.

2019 r.: 

w I półroczu 2019 r. zostanie zorganizowana przez IPN konferencja naukowa „Infiltracja środowiska Wolnych Związków Zawodowych przez aparat bezpieczeństwa PRL w latach 1978–1980”

 

do góry