Nawigacja

Aktualności

II Wojewódzki Turniej Wiedzy Historycznej - „Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość"

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku oraz Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu zapraszają do udziału w konkursie „Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość"

CEL KONKURSU

 • Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii Polski i regionu w XX wieku.
 • Budzenie zainteresowania historią i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
 • Kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.
 • Wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym.
 • Budowanie więzi i utożsamiania się ucznia z miejscem zamieszkania poprzez poznawanie historii oraz miejsc z nią związanych.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych Województwa Pomorskiego. 

HARMONOGRAM:

 1.  Pierwszy etap
 • Najpóźniej do 12 stycznia 2018 r. należy nadesłać drogą elektroniczną na adres mailowy organizatora (poblocie.niezlomni@wp.pl ) zgłoszenie udziału w turnieju wiedzy historycznej, zawierające adres szkoły (zał. Nr 2.)
 • Organizator w terminie do 18 stycznia 2018 r. prześle testy na podany w mailu adres placówki uczestniczącej w turnieju.
 • eliminacje szkolne-test wiedzy   (muszą się odbyć do 19 stycznia 2018 r. wyniki wraz z testami należy przesłać na adres organizatora do 22 styczni 2018 roku).
 • Wszystkie etapy pisemne przeprowadzane są na podstawie zadań konkursowych opracowanych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.
 • Zadania konkursowe mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi i otwartymi ( krótkie odpowiedzi).
 • Uczeń, który na etapie szkolnym uzyskał co najmniej  75%  punktów możliwych do zdobycia przechodzi do II etapu.
 • Nauczyciel przeprowadzający etap szkolny jest zobligowany do przesłania wyników testów wraz z rozwiązanym przez uczestnika testem na adres organizatora lub skany ww. dokumentów na adres (poblocie.niezlomni@wp.pl ) .
 • Wyniki I etapu turnieju wiedzy zostaną ogłoszone na stronie internetowej i fanpage Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu w dniu 25 stycznia 2018 r.

         2. Drugi etap

 • odbędzie się w siedzibie Gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  al. Grunwaldzka 216 80-266 Gdańsk 15 lutego 2018 r. o godz. 10:00. Jest to etap tylko i wyłącznie pisemny.
 •  Do trzeciego etapu przechodzi 10 osób z najlepszymi wynikami, w przypadku remisu punktowego na miejscu 10 obie osoby przechodzą do finału.

        3. Trzeci etap –Finał

 • III etap ( finał ) odbędzie się w Szkole Podstawowej im Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu 26 lutego 2018 r.
 • Składać się będzie z części pisemnej i ustnej. 
 • Wręczenie nagród odbędzie się w czasie gminnych obchodów dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych 28 lutego 2018 r. 

NAGRODY

 • Wręczenie nagród odbędzie się na gminnych obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 28 lutego 2018 r.

INFORMACJA

 • Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w załączonym regulaminie,
 • Koordynatorem konkursu jest Tadeusz Lech (tel. 784-046-683)
do góry