Nawigacja

Aktualności

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Konkurs dla młodzieży „Zapal znicz pamięci – Znajdź bohatera!” (edycja pomorska) – 22 października 2017

  • Akcja „Zapal znicz pamięci” (Fot. z wcześniejszej edycji)

NASZE DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Bohaterem tegorocznej akcji w Gdańsku jest bł. ks. Franciszek Rogaczewski (1892–1940) – działacz polski w Wolnym Mieście Gdańsku. Członek zarządu i wiceprezes Macierzy Szkolnej. Proboszcz w parafii pw. Chrystusa Króla w Gdańsku – jednego z najważniejszych ośrodków życia religijnego i społecznego gdańskiej Polonii. Kapelan kolejarzy i pracowników Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Aresztowany 1 września 1939 r. Rozstrzelany 11 stycznia 1940 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof.

W ramach akcji przygotowaliśmy lekcję dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku. Odbędzie się ona 20 października w parafii pw. Chrystusa Króla w Gdańsku, historycznym miejscu posługi duszpasterskiej księdza Franciszka Rogaczewskiego. Piotr Szubarczyk (pracownik OBEN IPN w Gdańsku) opowie o trzech księżach, polskich patriotach, pomordowanych w KL Stuthoff: Franciszku Rogaczewskim, a także Marianie Góreckim i Bronisławie Komorowskim. Zaprezentuje także film im poświęcony. Następnie młodzi ludzie złożą wieńce w miejscu ich symbolicznego pochówku na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na Zaspie. W ramach akcji uczniom przekażemy materiały edukacyjne i pamiątkowe koszulki IPN z wizerunkiem bł. ks. Bronisława Komorowskiego.

Postać bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego przypomni również Piotr Szubarczyk na antenie patrona medialnego naszej akcji – Radia Plus.

Bł. ks. Franciszek Rogaczewski, Marian Górecki, Bronisław Komorowski

 

KONKURSY

W tym roku zachęcamy uczestników akcji do odszukania własnego bohatera znicza (z rejonu Pomorza) i nadesłania pracy prezentującej jego postać. Najlepsze prace zostaną nagrodzone bezpłatnymi wejściówkami do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Termin nadsyłania prac: 
1 września – 16 października 2017

Grupa wiekowa: 
wszystkie poziomy szkół

 

Ponadto osobom, które 22 października br. wykonają swoją fotografię na tle pomnika bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego lub Mariana Góreckiego, albo Bronisława Komorowskiego (na Cmentarzu na Zaspie), a następnie prześle nam fotografię, przekażemy pamiątkowe koszulki z wizerunkiem bł. ks. Bronisława Komorowskiego (i inne materiały edukacyjne).

Termin nadsyłania zdjęć:
23-27 października 2017

Konkurs adresowany jest do wszystkich. Nagrodę przekażemy pierwszym 10 osobom (dla pozostałych mamy nagrody pocieszenia).

Zgłoszenia w konkursach przyjmuje: 
Daniel Sieczkowski
tel. 58 8669 05 36
daniel.sieczkowski@ipn.gov.pl

Nagrody należy odebrać do 3 listopada br. Będą dostępne w dni robocze w siedzibie IPN w Gdańsku (al. Grunwaldzka 216) w godz. 8.30-15.45. Wyślemy je również pocztą.

 

IDEA AKCJI

IX akcja „Zapal znicz pamięci”, która w tym roku będzie miała miejsce 22 października ma na celu przywracanie pamięci o dramatycznych losach Polaków mieszkających podczas II wojny światowej na tzw. ziemiach wcielonych do III Rzeszy, które nigdy nie przebiły się do pamięci zbiorowej. Tymczasem doświadczeniem mieszkańców zachodnich ziem II Rzeczypospolitej od pierwszego dnia agresji niemieckiej w 1939 roku był szczególnie nasilony terror i egzekucje, a także wysiedlenia i przesiedlenia, połączone z pozbawianiem własności.

Akcja „Zapal znicz pamięci” ma charakter ponadregionalny, uczestniczą w niej mieszkańcy Pomorza, Kujaw, Wielkopolski, Ziemi Łódzkiej i Śląska. Ziemie te stanowiły jedną czwartą terytorium II Rzeczypospolitej. Na tzw. ziemiach wcielonych zamordowano tylko do końca 1939 r. 40 tysięcy osób, przedstawicieli elit społeczeństwa II Rzeczypospolitej, społeczników, powstańców wielkopolskich i śląskich, nauczycieli, lekarzy, ziemian, rzemieślników, duchownych, a Niemcy, pozbawiając ich najpierw wolności, a potem życia, kierowali się przygotowanymi przed wybuchem wojny listami proskrypcyjnymi.

Akcja społeczna ma na celu uczczenie pamięci regionalnych bohaterów, których mordowano za to, że byli Polakami, patriotami, ludźmi aktywnymi społecznie – elitą narodu polskiego. Jest ona organizowana od ośmiu lat przez Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia oraz piony edukacyjne IPN w Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach i Gdańsku oraz portal dzieje.pl i Muzeum Historii Polski.

Akcja została zainaugurowana w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, a słuchacze zostali zaproszeni do zapalenia zniczy w miejscach kaźni Polaków położonych w pobliżu ich domów oraz o przesłanie dokumentujących to zdjęć na stronę internetową Radia Merkury (obecnie Radia Poznań). W tym roku w akcje włączy się także Program I Polskiego Radia.

 

Patronem medialnym IX akcji medialno-edukacyjnej „Zapal znicz pamięci” w Oddziale IPN w Gdańsku jest Radio Plus.

do góry