Nawigacja

Aktualności

Wystawy IPN – wspomnienie komunistycznych zbrodni w setną rocznicę bolszewickiej rewolucji z 1917 roku

Jeszcze przez tydzień przed siedzibą gdańskiego Oddziału IPN można obejrzeć wystawę poświęconą antypolskiej operacji NKWD z lat 1937–1938, której skutkiem była wymordowanie ponad stu tysięcy Polaków zamieszkujących Związek Sowiecki i represjonowanie kilkuset tysięcy.

Od dnia 6 listopada br. będzie można zobaczyć nową wystawę pt. „Archipelag SŁON”. Jest to wystawa fotografii Adama Hlebowicza z podróży na teren dawnego łagru na Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym. Autor wystawy jest historykiem i dziennikarzem, od 2017 r. zastępcą dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN.

Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia (Sołowieckij łagier osobogo naznaczenija – SŁON) funkcjonował w latach 1923-1939. Był pierwszym dużym obozem prowadzącym działalność gospodarczą i poligonem doświadczalnym dla całego sowieckiego systemu łagrów. Więźniów wykorzystywano m.in. do budowy Kanału Biełomorskiego (przy tej pracy zginęło ok. 25 tys. łagierników z Sołowek), budowy dróg, eksploatacji lasów i złóż torfu. Co roku tysiące z nich umierały z powodu chorób, głodu i nieludzkich warunków pracy. Tematyce tragicznych warunków bytowania w obozie (a także w innych obozach Gułagu) poświęcony był także album Tomasza Kiznego Gułag wydany przez IPN.

Wystawa składa się z 16 paneli. Zaprezentujemy ją przed budynkiem IPN (al. Grunwaldzka 216). 

Fot.: z lewej pierwszy panel wystawy „Ofiary zbrodni. Operacja antypolska NKWD 1937-1938”. Z prawej: Wadim Czechowski, ur. w 1902 roku, meteorolog i chemik, rozstrzelany w obozie sołowieckim w 1929 roku (album IPN „Gułag”).

do góry