Nawigacja

Aktualności

Wernisaż wystawy „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku” – Bydgoszcz, 5 października 2017

5 października 2017 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie pt. „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”.

Zebranych gości powitał prof. Jacek Woźny – Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Następnie prof. Mirosław Golon – Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku wygłosił  krótką prelekcję, wprowadzająca zebranych w tematykę wystawy. Głos zabrał również Andrzej Musiał – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, który serdecznie podziękował IPN i Bibliotece UKW za organizację wystawy. O koncepcji wystawy, jej bohaterach oraz materiałach źródłowych wykorzystanych podczas przygotowywania wystawy opowiedziała zebranym dr Agnieszka Łuczak, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Oddział IPN w Poznaniu oraz kurator i główny autor wystawy. Uroczystość prowadziła dr Katarzyna Maniewska z Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Wystawę można oglądać do 29 listopada br. (Biblioteka UKW, ul. Karola Szymanowskiego 3, I piętro, hol).
Wstęp wolny.

do góry