Nawigacja

Aktualności

Prelekcja dr. hab. Przemysława Olstowskiego „Wywiad polski w II Rzeczypospolitej” – Bydgoszcz, 28 września 2017

Zapraszamy na pierwszą po wakacyjnej przerwie prelekcję organizowaną w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Bydgoszczy.

„Służby specjalne II Rzeczypospolitej odegrały szczególną rolę w realizowaniu polityki zagranicznej i wewnętrznej w odrodzonym państwie polskim. Aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość, a następnie skutecznie chroniły bezpieczeństwo odrodzonego państwa.  Utworzenie wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej poprzedziła kilkuletnia działalność siatek konspiracyjnych polskich organizacji niepodległościowych. Zdobywało w nich doświadczenie wielu późniejszych o cerów polskiego wywiadu wojskowego. W listopadzie 1918 r. Józef Piłsudski i jego najbliżsi współpracownicy stanęli przed dylematem właściwego doboru kadr. Zasadnicza kwestia zawierała się w pytaniu, czy wymaganą lojalność wobec odrodzonej Rzeczypospolitej można pogodzić z niedawnym udziałem w różnych strukturach zaborców zwalczających polski ruch niepodległościowy. W rezultacie przyjmowano do służby z reguły niższych rangą byłych oficerów wywiadu armii państw zaborczych”. [Wystawa „Służby specjalne II Rzeczypospolitej 1918–1939. Blaski i cienie”]

Dr hab. Przemysław Olstowski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1996 roku pracuje w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Toruniu, specjalizując się w historii najnowszej Polski. Jest autorem m.in. pracy "Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926–1939" oraz licznych artykułów, rozpraw i recenzji publikowanych w czasopismach naukowych. Jest przewodniczącym Rady Programowej Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy oraz członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku.


WYWIAD POLSKI W II RZECZYPOSPOLITEJ
dr hab. Przemysław Olstowski 

28 września 2017 r., godz. 17:30
Sala Sesyjna Urzędu Miasta (ul. Jezuicka 1)
(wstęp wolny)

Informacje o bieżących działaniach Klubu dostępne są na stronie: www.facebook.com/grot.bydgoszcz

do góry