Nawigacja

Aktualności

Uroczystość nadania Zespołowi Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie sztandaru i imienia Danuty Siedzikówny „Inki” – 19 września 2017

  • Danuta Siedzikówna przed szkołą w Narewce, 1944 r. (fot. inka.ipn.gov.pl)

19 września 2017 r. w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie odbędzie się uroczystość nadania szkole sztandaru i imienia Danuty Siedzikówny „Inki”. Zanim to nastąpi, w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela odprawiona zostanie msza święta, w czasie której sztandar zostanie poświęcony. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku będzie reprezentował w czasie uroczystości Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej.

„Decyzja o wyborze Patronki była podyktowana wyborem postawy, która mogłaby stanowić wzór godny naśladowania” – napisano na stronie internetowej szkoły. Jej uczniowie mogli się zapoznać z historią „Inki” m.in. w Teatrze Dzieci Zagłębia – im. Jana Dormana w Będzinie na spektaklach. Jej postawa na wielu z nich wywarła duże wrażenie: „Według mnie, bohaterka żyła bardzo uczciwie i porządnie, do końca nie złamała przysięgi złożonej wraz z siostrą w AK. Powinna być inspiracją dla wielu młodych ludzi” – powiedziała jedna z uczennic, Klaudia, po przedstawieniu.

Cieszymy się, że kolejna szkoła będzie nosiła imię bohaterskiej sanitariuszki. Zachęcamy także do odwiedzania strony internetowej IPN „Ince” poświęconej.


19 września 2017 (wtorek)

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA CHRZICIELA W BĘDZINIE (ul. 11 Listopada 3A)
9.00 – uroczysta msza święta

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH W BĘDZINIE (ul. 11 Listopada 3)
10.30 – uroczystość nadania szkole sztandaru i imienia „Inki”

Dyrekcja szkoły zaprasza do udziału w uroczystości wszystkich nauczycieli, emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców uczniów i absolwentów.

do góry