Nawigacja

Aktualności

Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli organizowanych przez IPN i MEN – Bydgoszcz, 20 września 2017

W I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy odbył się finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”, organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W uroczystości wzięli udział: Mariola Mańkowska, dyrektor ZSO nr 1, prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, dr. Jarosław Szarek, prezes IPN, Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Markek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Justyna Skowronek, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN, Piotr Gajewski, dyrektor Departamentu Informacji i Promocji MEN, Edyta Cisewska i dr Kamila Churska-Wołoszczak z Delegatury IPN w Bydgoszczy. Organizatorem uroczystości było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej, a współorganizatorem ZSO nr 1 w Bydgoszczy.

Celem pierwszego cyklu seminariów, noszącego tytuł „Między dwoma totalitaryzmami”, było przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej, która we wrześniu 1939 roku stała się obiektem agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. W przeddzień wybuchu wojny wielonarodowe państwo polskie mogło poszczycić się licznymi osiągnięciami politycznymi, kulturalnymi i gospodarczymi. Dwa totalitaryzmy doprowadziły do zniszczenia dorobku i okaleczenia społeczeństwa polskiego w sposób nieznany w jego dziejach, zadając nieodwracalne straty zwłaszcza jego elitom. Cykl ten obejmował sześć tematów dotyczących  historii Polski w latach 1937–1948:

  1. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego 
  2. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)
  3. Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej
  4. Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej
  5. Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948
  6. Operacja antypolska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

Certyfikaty MEN/IPN wręczyli nauczycielom Minister MEN i prezes IPN. Uroczystość uświetnił występ chóru „Primo” z ZSO nr 1 w Bydgoszczy. Na zakończenie uczestnicy wydarzenia złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Mariana Rejewskiego, wybitnego matematyka, ucznia szkoły. Marian Rejewski egzamin maturylny w murach tejże uczelni uzyskał w 1923 roku, zaledwie trzy lata po tym, jak Bydgoszcz powróciła do Rzeczpospolitej.

Miejsce uroczystości zostało wybrane nieprzypadkowo. Historia szkoły sięga czasów I Rzeczypospolitej i panowania Wazów. Do chwili obecnej mury szkoły opuściło i uzyskało świadectwo dojrzałości 8665 absolwentów. Aktualnie jest to największa szkoła licealna w woj. kujawsko-pomorskim. Posiada 53 nauczycieli oraz 1097 uczniów w 32 oddziałach. Jak wynika z rankingu Fundacji Edukacyjna „Perspektywy” I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Bydgoszczy (część ZSO nr 1) jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”. Obecnie szkoła zajmuje 67 miejsce w rankingu.

***

Uroczystości wręczenia certyfikatów odbyła się w tym samym czasie również w siedzibach Oddziałów IPN. W Gdańsku certyfikaty wręczył Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku i Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty. Po wręczeniu odbyła się dyskusja z zaproszonymi nauczycielami, w trakcie której poruszona została problematyka nauczania historii na podstawie wiedzy wyniesionej z seminarium, a także reformy oświaty.

  • I LO w Bydgoszczy
  • Uroczystość w Gdańsku

do góry