Nawigacja

Aktualności

XXXV rocznica pacyfikacji w kwidzyńskim więzieniu – Kwidzyn, 12 sierpnia 2017

Data czternastego sierpnia przypomina mieszkańcom Kwidzyna o tragicznych wydarzeniach jakie rozegrały się na terenie kwidzyńskiego Zakładu Karnego w roku 1982, gdzie liczna grupa osób internowanych w stanie wojennym została brutalnie pobita. Tegoroczne uroczystości przypominające tamte wydarzenia zorganizowane zostały w dniu 12 sierpnia i miały bogatą oprawę.

  • Wspólne zdjęcie pamiątkowe pod Zakładem Karnym w Kwidzynie.
  • Improwizowany wywiad Andrzeja Goławskiego z jednym z internowanych kolegów.
  • Ks. proboszcz Ignacy Najmowicz wita zgromadzonych na mszy świętej, której przewodniczy ks. biskup Jacek Jezierski
  • Liczne delegacje władz państwowych, samorządowych, instytucji, związków zawodowych i kombatantów przed złożeniem kwiatów.
  • Uczestnicy konferencji poświęconej wydarzeniom sprzed 35 lat.
  • Wywiadu udziela dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon.

Patronował im Prezydent RP Andrzej Duda. O godzinie 9 pod Zakładem Karnym w Kwidzynie odbył się uroczysty apel ku czci internowanych. Oprócz przybyłych z różnych miejscowości w kraju licznych osób internowanych zgromadziły się delegacje związkowe i kombatanckie, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych ZK Kwidzyn oraz instytucji i mieszkańcy Kwidzyna. Wśród ważnych przybyłych osób wymienić należy europoseł Annę Fotygę, senatora Leszka Czarnobaja, posłów Jana Kiliana i Kazimierza Smolińskiego oraz dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosława Golona.

Pod tablicą upamiętniającą pobicie internowanych delegacje złożyły wiązanki kwiatów. O godzinie 11 w kwidzyńskiej Konkatedrze odprawiona została uroczysta msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Jacek Jezierski Ordynariusz Elbląski. W wygłoszonej homilii, nawiązując do tragedii osób walczących z reżimem stanu wojennego, wskazał na współczesne krzywdy, jakie przyniósł nam wraz z wolnością kapitalistyczny liberalizm.

W ciągu ostatnich 35 lat wiele wydarzyło się w świecie i w naszej Ojczyźnie. Ideologię marksistowską zastąpił szybko kapitalistyczny liberalizm [dziki, jakby dziewiętnastowieczny]. Nie respektuje on często podstawowych praw pracowników. Głosi kult zysku, pieniądza oraz nieograniczonego rozwoju ekonomicznego. Zapomina o godności osoby i pracownika. Nie bierze pod uwagę idei zrównoważonego rozwoju oraz społecznej i narodowej „Solidarności”. O podstawowych zasadach sprawiedliwości w życiu gospodarczym pisał Jan Paweł II w swoich dokumentach społecznych. Mówił o tym hasłowo, dosadnie i prosto: „Wolny rynek tak, ale i solidarność”. Solidarność oznacza tu otwarcie mocniejszych na słabszych, działania osłonowe i programy promujące słabszych.

Powyższe słowa, przytoczone z wypowiedzi Biskupa Elbląskiego, w pełni charakteryzują rozdźwięk między oczekiwaniem, jakie rodziło się w zamysłach walczących o lepszą Polskę a nową rzeczywistością daną nam na mocy porozumienia okrągłego stołu. Internowani w ZK Kwidzyn mieli kilkakrotnie okazję by podczas wcześniejszych spotkań rocznicowych, wyartykułować swój żal za traktowanie ich nadal jako obywateli gorszej kategorii. Tym razem wyrazili swą dezaprobatę wobec organów wymiaru sprawiedliwości III RP. Podczas wywiadów udzielanych po uroczystościach przy Zakładzie Karnym oraz konferencji w Muzeum Zamkowym mówili o przykładach traktowania ich przez tych samych sędziów, co skazywali ich w stanie wojennym. Podczas konferencji na Zamku, stanowiącej podsumowanie obchodów rocznicowych, zrodził się pomysł wystosowania Apelu Internowanych w Kwidzynie do najwyższych władz państwowych o nieprzedawnianie zbrodni komunistycznych oraz pilną reformę ustroju sądów i prokuratury. Apelowano o pielęgnowanie pamięci o represjonowanych w stanie wojennym, przypominając, że w okresie między XXX a XXXV rocznicą pobicia internowanych, niektórzy z nich odeszli już do wieczności.

Tekst i zdjęcia – Andrzej Baczewski.

do góry