Nawigacja

Aktualności

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Powstało Stowarzyszenie Strzebielinek (zjazd członków 13 sierpnia 2017)

30 maja 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ zarejestrował Stowarzyszenie Strzebielinek. Prezentujemy pierwsze inicjatywy podjęte przez Stowarzyszenie.

  • Fot. L. Różański

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk (adres: Stowarzyszenie Strzebielinek, ul. Lutniowa 40, 80-298 Gdańsk). W skład Zarządu wchodzą: Roman Bielecki – prezes, Jan Skiba – wiceprezes, Krzysztof Gąsior – wiceprezes, Jarosław Rypniewski – członek. Według statutu członkami Stowarzyszenia Strzebielinek mogą zostać osoby które:

  1. Były internowane na terenie Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 13 grudnia 1981 do 23 grudnia 1982 roku
  2. Są potomkami internowanych w Strzebielinku
  3. Utożsamiają się z tradycjami walki o wolność, solidarność i niepodległość Narodu Polskiego

Statutowym celem Stowarzyszenia jest:

  1. Inspirowanie i propagowanie polskiego patriotyzmu
  2. Prowadzenie działań i akcji o charakterze patriotycznym i narodowym
  3. Promowanie walki Narodu Polskiego o wolność, solidarność i niepodległość

Cel ten Stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez organizowanie spotkań, uroczystości oraz akcji patriotycznych z udziałem osób, które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski, czynnie przeciwstawiając się systemom totalitarnym w okresie od roku 1939 do czasów współczesnych. Stowarzyszenie w miarę swoich możliwości będzie wspierać członków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają pomocy. Inspiracją dla członków-założycieli była działalność Andrzeja Drzycimskiego na rzecz upamiętnienia byłych internowanych w obozie w Strzebielinku. Andrzej od lat prowadził stronę internetową Strzebielinek.pl i współorganizował coroczne spotkania byłych internowanych. Ojcem chrzestnym przedsięwzięcia był Jan Skiba, który zachęcił i zmotywował kolegów do wspólnej pracy. Grupa uzyskała wsparcie i pomoc prawną Zarządu Regionu Gdańskiego Solidarności. Informacje na temat aktywności Stowarzyszenia będą na bieżąco umieszczane na stronie Strzebielinek.pl.

13 sierpnia br. (w niedzielę) o godz. 10.00 rozpocznie się spotkanie koleżeńskie strzebielinkowców. W programie wydarzenia przewidziano wizytę przy tablicy pamiątkowej na murze dawnego obozu internowanych (Strzebielinek), a następnie mszę św. i spotkanie w Gniewinie. Program uroczystości dostępny jest na stronie internetowej organizatora. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku reprezentował będzie Arkadiusz Kazański z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej.

do góry