Nawigacja

Aktualności

Stanowisko IPN odnośnie reportażu Twojej Telewizji Morskiej i sugestii dekomunizacji ulicy Romualda Traugutta

Z reportażu redaktor Patrycji Białk (wyemitowanego 29 czerwca br.) z Twojej Telewizji Morskiej, zawierającego wypowiedź Janusza Daniszewskiego (przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Wejherowo) oraz przebitkę na tabliczkę Traugutta można było odnieść wrażenie, że Rada rozważa zmianę nazwy tej ulicy (obok ulicy Buczka oraz patrona szkoły Zygmunta Berlinga), ponadto rzekomym „sprawcą” miałby być Instytut Pamięci Narodowej. IPN tymczasem stawia Romualda Traugutta wśród największych bohaterów w całej ponadtysiącletniej historii Polski.

Oddział IPN w Gdańsku wystosował dziś oficjalne pismo do wójta Gminy Wejherowo, na której terenie znajduje się miejscowość Bolszewo o następującej treści:

Ze zdumieniem i wielkim oburzeniem obejrzeliśmy materiał filmowy w lokalnej telewizji (Twoja Telewizja Morska, program był dostępny jeszcze 3 lipca przed godziną 10-tą na stronie w/w TV), z którego rzekomo wynika (można odnieść takie wrażenie), że w Bolszewie ktoś ośmiela się znieść ulicę Romualda Traugutta. Powołano się przy tym na opinię Instytutu Pamięci Narodowej, co jest karygodnym i niczym nieuzasadnionym nadużyciem, jak sądzę w/w telewizji oraz niezrozumiałej(?) wypowiedzi jednego z radnych. W związku z powyższym domagamy się od Twojej Telewizji Morskiej natychmiastowego sprostowania i przeprosin. Zapewne podobne pismo wystosujemy też do Przewodniczącego Rady.

Jeżeli to prawda, to jest to ogromny skandal i krzywda dla wychowawczej misji wszystkich instytucji publicznych, w tym IPN a także dla organów samorządu terytorialnego. Jeden z największych bohaterów w ponad tysiącletniej historii Polski, przywódca jednego z najważniejszych i najbardziej tragicznych powstań narodowych, winien mieć ulicę w każdej miejscowości w Polsce. To z tradycji Powstania Styczniowego zrodziło się pokolenie Józefa Piłsudskiego, które wreszcie wolność wywalczyło.

Romuald Traugutt to bohater nad bohaterami i nie tylko ulice, ale i pomniki winniśmy mu budować, bo to niezwykła, wspaniała postać, symbolizująca wszystko co dobre, mądrość, pracowitość, religijność, patriotyzm aż po gotowość oddania życia za Ojczyznę.

Z uszanowaniem,
[prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku]

Strona internetowa Twojej Telewizji Morskiej z reportażem (od 10 min. 21 s.)

 

Ulica Romualda Traugutta w Bolszewie

 

do góry