Nawigacja

Aktualności

Wykład Krzysztofa Drażby „Propaganda polityczna w Polsce w okresie referendum z 30 czerwca 1946 roku” – Gdańsk, 26 czerwca 2017

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Spotkania z historią w bibliotece”. Wykład pt. „Propaganda polityczna w Polsce w okresie referendum z 30 czerwca 1946 roku” przedstawił Krzysztof Drażba (naczelnik OBEN IPN Gdańsk).

Sfałszowane referendum przeprowadzono w Polsce 30 czerwca 1946 roku w oparciu o ustawy: o głosowaniu ludowym uchwaloną przez Krajową Radę Narodową 27 kwietnia 1946 (określającą treść pytań referendalnych i termin głosowania) i ustawę o przeprowadzeniu głosowania ludowego (określającą ordynację głosowania) uchwaloną przez KRN 28 kwietnia 1946. Ustawę o głosowaniu ludowym przyjęto jednogłośnie (głosowało za nią również Polskie Stronnictwo Ludowe). Ustawa o przeprowadzeniu głosowania ludowego została uchwalona przy sprzeciwie posłów PSL, wobec odmowy wprowadzenia przez PPR i partie satelitarne zasady obowiązkowego uczestnictwa w komisjach wyborczych wszystkich szczebli po jednym przedstawicielu każdej legalnie działającej partii politycznej (co miało zapobiec fałszerstwom przy obliczaniu głosów).

do góry