Nawigacja

Aktualności

Seminarium dla nauczycieli „Operacja polska NKWD 1937–1938” – Gdańsk, 8 czerwca 2017

W siedzibie Oddziału IPN w Gdańsku odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym seminarium dla nauczycieli.

  • Spotkanie otworzył Bartosz Januszewski
  • Piotr Szubarczyk
  • Pierwsza strona rozkazu nr 00485 szefa NKWD Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 roku (Archiwum Slużby Bezpeky Ukrajiny)

W Sali Edukacyjno-Konferencyjnej im. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” (siedziba Oddziału IPN w Gdańsku) odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym seminarium dla nauczycieli z cyklu „Polski wiek XX - losy państwa i narodu. Między dwoma totalitaryzmami”. Tematem szkolenia była operacja polska NKWD 1937–1938.

Po wykładzie wprowadzającym, który wygłosił Piotr Szubarczyk (O/IPN Gdańsk), nauczyciele obejrzeli film pt. „Ojcu”, przedstawiający losy jednej z polskich rodzin z Winnicy w okresie Wielkiego Terroru. Po projekcji odbyła się dyskusja z udziałem historyków oraz nauczycieli. Sposoby praktycznego wykorzystania materiałów źródłowych na temat operacji polskiej NKWD na lekcji przedstawił Artur Chomicz (O/IPN Gdańsk). Na zakończenie spotkania Bartosz Januszewski (O/IPN Gdańsk) zaprezentował wybrane materiały źródłowe i teksty historyczne oraz dokonał podsumowania cyklu seminaryjnego.

Wszyscy nauczyciele otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Pedagodzy, którzy uczestniczyli we wszystkich 8 seminariach, organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez O/IPN Gdańsk, otrzymali ponadto album pt. Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy… Obraz ofiar Zbrodni Katyńskiej w pracach plastycznych młodego pokolenia, w którym zaprezentowane zostały najlepsze prace uczniów upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej.  

W seminarium uczestniczyło 23 nauczycieli reprezentujących szkoły z wielu miejscowości województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego: Gdańska, Gdyni, Kartuz, Suchego Dębu, Gardei, Malborka, Lęborka, Kalisk Kościerskich, Żukowa, Subkowych, Rakowca i Elbląga. 

Organizatorem szkolenia było Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku. Partnerem całego cyklu jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

do góry