Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „Sowiecki aparat represji wobec podziemia litewskiego i polskiego 1944–1945” – Gdańsk, 10 maja 2017

Po promocji w Wilnie, Kownie i Warszawie czas na Gdańsk. 10 maja odbędzie się promocja pierwszego tomu edycji źródłowej z serii „Polska i Litwa w XX wieku” zatytułowanej Sowiecki aparat represji wobec podziemia polskiego i litewskiego 1944–1945 z udziałem jej twórców. Książka powstała we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej, Litewskiego Archiwum Akt Specjalnych i Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców.

W spotkaniu wezmą udział: Arūnas Bubnys (Dyrektor Departamentu Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy), Edita Jankauskienė (Kierownik Wydziału Badań Historycznych w Departamencie Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy), Rytas Narvydas (Kierownik Wydziału Badań Specjalnych) oraz Andrius Tumavičius (Starszy historyk w Wydziale Badań Specjalnych). Spotkanie poprowadzi prof. Piotr Niwiński (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku) i Marcin Majewski z Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN (IPN Warszawa).

Dwujęzyczna publikacja zawiera 76 dokumentów NKGB-NKWD dotyczących zwalczania podziemia polskiego i litewskiego (przetłumaczonych z jęz. rosyjskiego na jęz. litewski i polski), w aneksie znajduje się 10 dokumentów wytworzonych przez podziemie polskie i litewskie oraz  meldunki, sprawozdania, depesze, notatki, protokoły, korespondencja urzędowa i inne dokumenty dotyczące sowieckich działań wobec polskiego i litewskiego podziemia w okresie 1944–1945.


10 maja 2017 r. (środa), godz. 13.00
Al. Grunwaldzka 216, Gdańsk (siedziba oddziału IPN)

Wstęp wolny. Zapraszamy.

do góry